Nhảy tới nội dung

Mưa tìm đến bất chợt

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Mưa tìm đến bất chợt
Nhưng không ở lại đâu
Trời xuân hoa vẫn nở
Hè sang mang mưa ngâu,

Tiết giao mùa khá lạ

Mang theo gió, hương hoa
Bàn tay chưa đủ ấm
Cho đến ngày em qua.

Source