Nhảy tới nội dung

Con ve mang phím dương cầm

· 1 phút để đọc

Con ve mang phím dương cầm
Trèo lên cây phượng thì thầm cùng nhau
Rủ rê mùa hạ đến sau
Cho từng cánh phượng đỏ au giữa trời

Bóng cây râm mát e ngồi

Lật trang vở mới học bài rất ngoan
Ve ve ve hát xênh xăng
Trời xanh ngơ ngác một giàn đồng ca

Bầy chim lách chách bay qua
Âm thanh tròn trịa rơi sà xuống sân
Tiếng e lẫn tiếng chim ngân
Hòa cùng hợp xướng xanh ngần tiếng ve...

Source