Nhảy tới nội dung

Thoạt trông qua câu từ đang nhảy múa

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Thoạt trông qua câu từ đang nhảy múa
Đang đan xen, đang nối lại thành hàng
Đang ôm nhau, đang chuyển mình lãng mạn
Đâu đó còn vài câu chữ lang thang,

Cánh đồng xanh đựng bao la, bát ngát

Kéo dòng sông, nối thửa ruộng sang ngang
Ở ngoài đâu? Máy cày đang phỉ báng
Trâu cày bửa ruộng, lan man, "miên man".

Source