Nhảy tới nội dung

Trời ! Hôm nay khá lạnh

· 1 phút để đọc
Sieg

Trời ! Hôm nay khá lạnh
Nắng ngã ngửa sang thu
Trời xanh ôm toàn cảnh
Vẽ bầu trời thu sang,

Lá đung đưa trước gió

Đâu đó chấm điểm vàng
Ngoài sông đang lặng nước
Nằm giữa lòng tiếng vang.

Mùi hương sữa bay ngang
Hay trời mang hương cốm
Không! Trời ấm, trời nồm
Trời đủ lạnh, để ôm.

Mèo đến mùa động đậy
Khoác đủ vòng bao vây
Lỡ chạm lưng một chút,
Tưng tửng đâu có hay !

Source