Nhảy tới nội dung

Tình yêu của anh như xương rồng

· 1 phút để đọc
Sieg

Tình yêu của anh như xương rồng
Hút cạn sông hồ, cạn biển đông
Tay em may mặc, tay anh vá
Thu vén tổ ấm có được không ?

Mặc đất cỗi cằn tuy rất nhỏ

Đủ điều gian khổ được cạnh em
Gồ ghề, gai góc em chẳng ngó
Bao lâu như vậy cũng thành quen.

Source