Nhảy tới nội dung

Chiều nay mưa trút rì rào

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Chiều nay mưa trút rì rào
Bao nhiêu kỉ niệm gói vào trong mưa
Mưa ngâu, thu đến chẳng vừa
Nồng nàn hoa sữa, gọi mùa tình yêu.

Source