Nhảy tới nội dung

Bỏ qua ngày nắng gắt

· 1 phút để đọc
Sieg

Bỏ qua ngày nắng gắt
Gạt vội những ngày mưa
Em như màu của nắng
Người làm tôi say "xưa"

Môi em không son đỏ

Má em cũng chẳng hồng
Anh vẫn cứ ở đó
Xin em đừng quay mông.

Em như là mỡ đấy
Còn anh là trứng đây
Trứng rán thì cần mỡ
Em tặng anh thờ ơ.

Anh đã từng nằm mơ
Là em cần thơ đấy
Cơ mà chẳng phải vậy
Rồi anh lại cười khuây.

Source