Nhảy tới nội dung

Trái tim này tan vỡ

· 1 phút để đọc
Sieg

Trái tim này tan vỡ
Nổ tanh tách trong mưa
Cơn mưa nào đã lỡ
Nặng hạt, sấm ban trưa ?

Mưa to, sấm chẳng vừa

Sao mà cản nổi nữa
Để lòng này vu vơ
Lỡ cảnh hôn trong mơ.

Source