Nhảy tới nội dung

Trở lại tuổi thơ

· 1 phút để đọc
toan

Trở lại tuổi thơ
Nơi ta từng trải
Ngày ta còn dại
Còn nhiều mộng mơ
Trở về 17
Thích gió, thích mây

Mặc mưa, mặc nắng
Đến lớp mỗi ngày.
Bao kỉ vật cũ
Nhắc lại chuyện xưa
Chuyện buồn thì phũ
Chuyện vui thì chưa.

Source