Nhảy tới nội dung

Mưa một nửa

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng

Mưa một nửa

Liệu em còn nhớ những cơn mưa
Của mơ mộng những ngày chưa kịp lớn
Mưa giờ sao chỉ còn giận với hờn
"Vui đếch gì khi đường trơn ngập lối

Source