Nhảy tới nội dung

Hiu hắt nắng hạ lá xuân qua

· 1 phút để đọc
ngannn

Hiu hắt nắng hạ lá xuân qua
Cứ ngỡ mùa xuân vừa chớm toả
Mùa dịch còn đâu người qua lại
Hà Nội vắng bóng dáng người qua
Nhớ từng con phố từng vườn hoa
Nhớ lúc hồ tây sớm chiều tà

Nhớ cô bún cá trưa trưa ghé
Hỡi ôi cô vy bao giờ qua :<

Source