Nhảy tới nội dung

Sao em giữ thành phố trong đôi mắt?

· 1 phút để đọc

Sao em giữ thành phố trong đôi mắt?
Thành phố mưa, mắt em cũng ướt nhoè .
Sao em để con tim em đau thắt?
Chỉ thở dài chứ không nói ai nghe...

Source