Nhảy tới nội dung

Đêm dài một nỗi tình cô,

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

Đêm dài một nỗi tình cô,
Ngày dài một nỗi bơ vơ nhớ người.
Một mình ôm kỉ niệm, cười!
Một mình mãi nhớ một người: chắc quên !

Source