Nhảy tới nội dung

Hoa dã quỳ Ba Vì

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Hoa dã quỳ Ba Vì
Cúc họa mi Hà Nội
Thành phố thay màu vội
Mưa tháng 10 rơi rơi.

Mặc áo vào đi em

Khoác lên diện mạo mới
Hà Nội thì đang vội
Anh thích em cười thôi.

Source