Nhảy tới nội dung

Mấy năm mới lại có bầu

· 1 phút để đọc
Sieg

Mấy năm mới lại có bầu
Cử tri cả nước cầu người giỏi giang
Người hạnh phúc, kẻ lang thang
Đi đâu cũng thấy xóm làng đông vui
Có tấm phiếu đánh năm mươi
Nắm vững tiểu sử từng người có danh

Việc bận rộn thì đã đành
Soát cho thật kĩ việc "thành", lên "công"
Có người được, có người không
Công bằng mà nói, trong lòng cử chi ?

Source