Nhảy tới nội dung

Đến như những hơi thở,

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng

Đến như những hơi thở,
Về như những cơn mưa,
Người nhớ người nhiều quá
Tôi vẫn là tôi xưa .

Source