Nhảy tới nội dung

Chiều nay trời mưa trong nắng,

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

Chiều nay trời mưa trong nắng,
Anh nằm ngủ bỏ mặc nắng trong mưa.
Mơ màng say giấc gió đưa,
Mơ nào cũng thấy người xưa, bồi hồi.!
Đang sướng đến cảnh hôn môi,
Chuông reo báo thức tỉnh rồi chưa hôn.

Source