Nhảy tới nội dung

Hoa gạo lại đang nở

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Hoa gạo lại đang nở
Cạnh bờ ao nữa rồi
Bà dắt cháu đi chợ
Ngày nào cũng đi chơi.

Hoa gạo có màu đỏ

Rực rỡ cả một trời
Trên đường đi trơn ướt
Bà cẩn thận bà ơi !

Đường quê bớt gập ghềnh
Cũng đỡ phần khấp khểnh
Hoa gạo không rụng nữa
Đường quê sao vắng tanh.

Source