Nhảy tới nội dung

Hidro chỉ có 1 e thôi

· 1 phút để đọc
nguyenmanhcuong

Hidro chỉ có 1 e thôi
Luôn bên cạnh e chẳng xa rời
Thêm vài e nữa không cần thiết
Muôn trùng cách trở vẫn chung đôi.

Source