Nhảy tới nội dung

Anh nằm anh nhớ một nơi

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Anh nằm anh nhớ một nơi
Ta ngồi ta hát ta cười ta nghe
Dẫu cho em có khóc nhè
Dẫu cho em vẫn rụt rè bên anh

Em đang sợ sấm đúng không

Đừng để tiếng khóc ầm ầm bên tai
Em nên ngủ vì ngày mai
Đừng bận tâm tới chuyện dài từng qua
Dẫu cho là chuyện khó nhòa
Dẫu cho là lúc mặn mà bên em

Source