Nhảy tới nội dung

Hạ vẫn còn nắng

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng

Hạ vẫn còn nắng
Hoa vẫn còn hương
Anh vẫn còn nhớ
Em chẳng còn thương.

Source