Nhảy tới nội dung

Không chỉ hạnh phúc một ngày

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Không chỉ hạnh phúc một ngày
Không trong một tháng, không đầy một năm
Gửi ai giữ nỗi xa xăm
Bỏ qua một chút, hãy nằm, hãy chơi
Ngồi yên tình sẽ tới thôi
Mặc cho nắng cháy, mưa rơi bên ngoài

Hãy cho mình chút tấu hài
Hòa nhập cuộc sống một vài niềm vui!

Source