Nhảy tới nội dung

Mưa không vui, mưa cũng chẳng buồn

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Mưa không vui, mưa cũng chẳng buồn
Mưa nhắc kỉ niệm, nhắc ngày xưa
Nhắc người thương, nhắc bao nung nấu
Nhắc về tình yêu, nhắc đời thừa

Một ngày cuối tuần, gió mưa bay

Tu chí trong phòng suốt cả ngày
Gió rít mưa lả, bay ngoài đấy
Mặc kệ sự trời chẳng mảy may

A P I còn đầy, chưa ghép
Dự án bài tập nhận hôm nay
Cuối tuần sao lại trôi nhanh thế
Ngủ có một giấc hết nửa ngày

Vội vàng nhanh dậy làm bát cháo
Một bát chaos lòng đỡ lao đao
Một chút năng lượng, hồi lại sức
Một chồng công việc có là bao?

Source