Nhảy tới nội dung

Ta còn đây là tháng năm rực rỡ

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

Ta còn đây là tháng năm rực rỡ
Trong trái tim bao ngọn lửa chực chờ
Vậy hãy cháy đến khi ta ngừng thở
Cho thật thoả những thứ đã từng mơ.

Source