Nhảy tới nội dung

Có những điều mang tên là nỗi nhớ

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

Có những điều mang tên là nỗi nhớ
Mỗi khi về anh viết tạm lên thơ
Để có ngày từng trang em lật giở
Nhắc em rằng có một thủa mộng mơ.

Có những thứ cho anh sự chờ mong

Không dám kể anh giữ kín trong lòng
Là anh trai bên cạnh khi em khóc
Vẫn một mình lặng nhìn thế là xong.

Source