Nhảy tới nội dung

Thức dậy mỗi ngày lúc 5 giờ

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Thức dậy mỗi ngày lúc 5 giờ
Vươn vai, thể dục, ăn bữa sáng
7 giờ mở mắt thì lại khác
Trời trong, mây vắng, nắng chang chang.

Source