Nhảy tới nội dung

Gửi nốt thăng trầm cho cuộc sống

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Gửi nốt thăng trầm cho cuộc sống
Nắng vàng, ong lả rợp bướm hoa
Trời trong, mây vắng xanh màu lá
Chẳng hề để ý đông sắp qua
Nắng vàng râm rỉ sáng đến tối
Thời tiết hanh khô khắp cả trời

Tự nhiên xa hoa nhiều một chút
Nứt nẻ, khó thở, khô bờ môi !
Mùa đông không còn lạ nữa rồi !

Source