Nhảy tới nội dung

Đôi ta đưa đẩy được mấy đường

· 1 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

Đôi ta đưa đẩy được mấy đường
Hơn thua sau này ai biết trước
Mấy khi trong đời ta chạm mặt
Say mềm một lúc nhớ mùi hương.

Source