Nhảy tới nội dung

Cánh diều ơi, cánh diều ơi!

· 1 phút để đọc
quanganh

Cánh diều ơi, cánh diều ơi!
No căng gió như cánh buồm ra khơi,
Sự lặng im, ký ức ta ngồi đợi
Để nỗi buồn lặng lẽ mà chơi vơi.

Con thuyền ơi, con thuyền ơi!

Như con tuấn mã hang chạy giữa biển khơi,
Rẽ sóng đi tìm phương trời mới
Dù chẳng biết bao giờ mới tới nơi.

Xin cho tôi được làm một cánh diều
Bay cao phấp phới chẳng khinh điêu,
Hay con thuyền đi tìm phương trời mới,
Để rồi hóa kiếp phía chân trời….

Source