Nhảy tới nội dung

Tháng 9 - 01

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Hoa cúc màu vàng
Trời chẳng có mây
Anh thì vẫn vậy
Vẫn chẳng có em

Siamese cat