Nhảy tới nội dung

Ta quen nhau lúc nắng bức trưa hè

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Ta quen nhau lúc nắng bức trưa hè
Gặp được nhau khi cuối hè chớm thu
Xin tạm biệt ngày đầu đông thu cuối
Cách phương trời xin được gặp lại xuân.

Không ai bên nhau những lúc ta cần

Cũng chẳng mảy may, êm đêm hòa giải
Coi nhau như người thân yêu hiện tại
Biết sau này có thể "hẹn một mai".

Source