Nhảy tới nội dung

Định nghĩa lại Crush, em đầu mùa!

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Định nghĩa lại Crush, em đầu mùa!
Xa nhau cả bầu trời
Hay là xa cách nắng
Một buổi chiều vắng lặng
Vướng tầm nhìn xa xăm\

Em là cơn mưa đấy
Anh lại càng giống mây
Mây được mưa làm trắng
Vơi nỗi buồn sớm khuây!,

Source