Nhảy tới nội dung

TẾT ĐỘC LẬP - QUỐC KHÁNH 2/9

· 1 phút để đọc
hocita

TẾT ĐỘC LẬP - QUỐC KHÁNH 2/9
Bảy sáu mùa thu đã đi qua
Độc lập non sông tiếng nhạc hòa
Tự do dân chủ vững bền mãi
Hòa bình hạnh phúc rợp cờ hoa 🍂🍂\

Từ thành thị, xuất phát nông thôn
Dù người thân hay người xa lạ
Cả nước chung tay cùng hợp sức
Hào hùng dân tộc, tiến quân ca.

Source