Nhảy tới nội dung

Vội vàng, đồng phục trắng

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Vội vàng, đồng phục trắng
Vắng vẻ dưới sân trường
Không gian như tĩnh lặng
Nhớ lại càng vấn vương.

Thu sang chưa một nửa

Chống dịch quá quật cường
Mực làm nhòe trang vở
Thuộc lòng bảng cửu chương.

Mọi người đều tích cực
Nỗ lực vì cộng đồng
Nhiều người đêm vẫn thức
Xem trò chơi con mực :-D

Source