Nhảy tới nội dung

Cặm cụi vài dòng quá nửa đêm

· 1 phút để đọc
Sieg
Sieg
Lập trình không theo quy trình

Cặm cụi vài dòng quá nửa đêm
Giật mình bừng tỉnh lúc trăng lên
Trăng trôi, mưa trút, bình minh tới
Nhớ em trong đầu chẳng thể quên !

Source