Nhảy tới nội dung

1 bài viết được gắn thẻ "son"

Xem tất cả Thẻ

· 3 phút để đọc
Đặng Anh Sơn
Happy developer

Trick khắc phục lỗi Cors khi call api trong react native

Giới thiệu:

Rất nhiều lập trình viên phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến CORS. Vậy CORS là gì? CORS là một cơ chế cho phép nhiều tài nguyên khác nhau (Javascript) của một trang web được truy vấn từ domain khác với domain của trang đó. Đây chính là lỗi CORS policy mà hầu hết các lập trình viên cũng sẽ gặp phải. Khi call API tới server mà không có header Access-Control-Allow-Origin hoặc giá trị của nó không hợp lệ thì sẽ phát sinh lỗi này và không lấy được dữ liệu từ API.

image.png