Nhảy tới nội dung

Cài đặt ứng dụng, môi trường trên Windows cực kỳ tiện lợi với Chocolatey

· 4 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng

Chocolatey: Trình quản lý gói cho Windows

Nếu bạn từng cảm thấy vô cùng vất vả khi cài một ứng dụng hay môi trường nào đó trên Windows, hay từng thấy cách cài mọi thứ trên Ubuntu bằng apt hoặc snap thật dễ dàng và tiện lợi và ước ao có thể làm điều tương tự trên Windows thì choco sinh ra để làm việc này

Chocolatey là một trình quản lý gói cho Windows, tương tự như apt trên Linux hoặc brew trên macOS. Nó cho phép bạn cài đặt, gỡ cài đặt và quản lý các ứng dụng và phần mềm khác một cách dễ dàng và nhanh chóng từ dòng lệnh.

chocolatey

Tại sao sử dụng Chocolatey?

Có một số lý do tại sao bạn có thể muốn sử dụng Chocolatey:

  • Nó đơn giản và dễ sử dụng. Chocolatey sử dụng cú pháp tương tự như apt hoặc brew, vì vậy nếu bạn đã từng sử dụng một trong những trình quản lý gói này, bạn sẽ dễ dàng bắt đầu với Chocolatey.
  • Nó an toàn và đáng tin cậy. Chocolatey sử dụng kho lưu trữ trung tâm được phê duyệt để đảm bảo rằng các gói bạn cài đặt là an toàn và đáng tin cậy.

Cài đặt Chocolatey

Để cài đặt Chocolatey, bạn cần mở một cửa sổ PowerShell với quyền admin và thực hiện các lệnh sau:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force

iwr https://chocolatey.org/install.ps1 -UseBasicParsing | iex

Sau khi cài đặt, bạn có thể kiểm tra xem Chocolatey đã được cài đặt thành công chưa bằng cách thực hiện lệnh sau:

choco -v

Ví Cài đặt ứng dụng bằng Chocolatey

Mình sẽ lấy mội vài ví dụ về cách sử dụng Chocolatey để các bạn thấy rõ sự tiện lợi của nó

Cài ứng dụng desktop bằng Chocolatey

Bạn có thể cài rất nhiều ứng dụng qua Chocolatey với 1 dòng lệnh duy nhất thay vì phải tìm kiếm trang download của ứng dụng đó, tải về và chạy file cài, ...

Ví dụ cài Chrome với Chocolatey:

choco install googlechrome

Ví dụ cài Zoom qua Chocolatey:

choco install zoom

Bạn có thể search danh sách các ứng dụng, gói có thể tải từ choco trên đây: https://community.chocolatey.org/packages

Cài đặt nodejs bằng Chocolatey

Để cài đặt một ứng dụng bằng Chocolatey, bạn chỉ cần sử dụng lệnh choco install. Ví dụ, để cài đặt Node.js, bạn thực hiện lệnh sau:

choco install nodejs

Chocolatey sẽ tự động tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của Node.js.

Kiểm tra kết quả cài nodejs

Sau khi cài đặt Node.js bằng Chocolatey, bạn có thể kiểm tra xem quá trình cài đặt đã thành công chưa bằng cách thực hiện các lệnh sau:

node -v

Lệnh này sẽ trả về phiên bản Node.js hiện đang được cài đặt. Nếu bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất, lệnh sẽ trả về phiên bản đó.

Bạn cũng có thể kiểm tra xem Node.js đã được cài đặt ở đâu bằng cách thực hiện lệnh sau:

choco list nodejs

Lệnh này sẽ liệt kê tất cả các thông tin về gói Node.js, bao gồm đường dẫn cài đặt.

Ví dụ:

node -v
v16.13.0

choco list nodejs
Package Id | Package Name | Version | Architecture | Installed Size | IsLatestVersion | Author
---------- | ------------- | -------- | -------- | ------------- | ------------- | --------
nodejs | Node.js | 16.13.0 | amd64 | 144.8 MB | True | Microsoft Corporation

Nếu bạn thấy rằng Node.js không được cài đặt hoặc bị cài đặt không chính xác, bạn có thể gỡ cài đặt và cài đặt lại bằng các lệnh sau:

choco uninstall nodejs
choco install nodejs

Kết luận

Chocolatey là một công cụ hữu ích giúp bạn cài đặt, cập nhật và quản lý các ứng dụng và phần mềm khác trên Windows. Nó đơn giản, an toàn và đáng tin cậy, và nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.