Nhảy tới nội dung

1 bài viết được gắn thẻ "package"

Xem tất cả Thẻ

· 4 phút để đọc
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

Chocolatey: Trình quản lý gói cho Windows

Nếu bạn từng cảm thấy vô cùng vất vả khi cài một ứng dụng hay môi trường nào đó trên Windows, hay từng thấy cách cài mọi thứ trên Ubuntu bằng apt hoặc snap thật dễ dàng và tiện lợi và ước ao có thể làm điều tương tự trên Windows thì choco sinh ra để làm việc này

Chocolatey là một trình quản lý gói cho Windows, tương tự như apt trên Linux hoặc brew trên macOS. Nó cho phép bạn cài đặt, gỡ cài đặt và quản lý các ứng dụng và phần mềm khác một cách dễ dàng và nhanh chóng từ dòng lệnh.

chocolatey