Nhảy tới nội dung

1 bài viết được gắn thẻ "duy"

Xem tất cả Thẻ

· 4 phút để đọc

Như đã biết Redux là thư viện dùng để quản lý state cho React. Nhưng để config redux vào react của mình thì khá phức tạp và mất nhiều thời gian, và code cũng cần viết nhiều. Để giải quyết các vấn đề này thì Redux Team đã tạo một package khác là Redux Toolkit. Sau khi generate project xong, nó đã có đầy đủ thư viện và config sẵn cũng như các helper để mình có thể dùng redux một cách hiệu qủa và ngắn gọn hơn.

Tuy nhiên bạn cần biết về cơ bản của Redux trước khi bắt đầu với Redux toolkit. Nó sẽ cho bạn hiểu nhanh hơn.