Nhảy tới nội dung

Phạm Quyết Thắng

Techlead

Popety (https://en.popety.io/)

 • Description: The system manages data about millions of real estate and provides features to help users analysis and explore for real estate.
 • Dev team size: 10
 • Role: Fullstack developer - làm việc trực tiếp với team dev Bên Pháp
 • Tasks:
  • phát triển, bảo trì các funtion : Map, biểu đồ, ...
  • cải thiện, tối ưu tốc độ, performent cho hệ thống automation test = cypress
  • Tích hợp unit test cho các function
  • Xây dựng thư viện frontend riêng - Storybook
  • xây bản đồ bất động sản tích hợp tính năng phân tích - Mapbox
  • Đưa ra giải pháp và xây dựng toàn bộ tài liệu API DOCs

Technical:

 • Storybook
 • Mapbox
 • Cypress
 • React, Typescript, Nodejs
 • Jest
 • PostgreSQL
 • Swagger

Swiftr (swiftr.se, now is Bruce)

 • Description: Hệ thống quản lý hàng trăm phòng tập và lớp học thể chất, cung cấp các dịch vụ liên quan đến booking và chech in.
 • Dev team size: 5
 • Role: Fullstack developer - Technical lead
 • Tasks:
  • phát triển các funtion liên quan đến: Booking, checkin, thanh toán điện tử, xử lý giao dịch liên quan đến các gói thành viên, khuyến mại, sử phạt, gửi thông báo đến người dùng, quản lý hệ thống.
  • Trao đổi, làm rõ yêu cầu, phân tích nghiệp vụ và đưa ra giải pháp đối với các yêu cầu của khách hàng
  • Lên kế hoạch, theo dõi tiến độ, đánh giá chất lượng dự án

Technical:

 • Nodejs
 • NextJs
 • MonggoDB
 • Stripe

Search of Skill - SoS ()

 • Description: Hệ thống quản lý dữ liệu việc làm và hồ sơ người lao động.
 • Dev team size: 5
 • Role: Fullstack developer - Technical lead
 • Tasks:
  • phát triển các funtion liên quan đến: Hồ sơ Người lao động,
  • xây dựng các công cụ gửi email Marketing tự động
  • Xây dựng các công cụ phân tích và tìm kiếm ứng viên
  • Lên kế hoạch, theo dõi tiến độ, đánh giá chất lượng dự án

Technical:

 • Angular
 • Nodejs
 • React

FreeLance

Toomva ()

 • Description: Ứng dụng học tiếng anh qua video và bài đọc.
 • Dev team size: 6
 • Role: Fullstack developer - Team lead
 • Tasks:
  • Xây dựng thiết kế hệ thống API - backend
  • Xây dựng ứng dụng mobile
  • Phát triển các chức năng: Xem video, hiển thị Subtitle song ngữ, đọc tin tức,...
  • Lên kế hoạch, theo dõi tiến độ, đánh giá chất lượng dự án, Thiết kế hệ thống, bóc tách issue.
  • Làm rõ yêu cầu và trao đổi trực tiếp với khách hàng

Technical:

 • NestJs
 • React Native
 • MariaDB
 • Description: Xây dựng các ứng dụng web3 với network Solana và Sui
 • Dev team size: 20
 • Role: Fullstack developer
 • Tasks:
  • Xây dựng backend và frontend cho các trang web, các extension và các ví điện tử có tích hợp blockchain

Technical:

 • NestJs

 • Nextjs, Reactjs

 • MySql