Skip to main content

8 posts tagged with "thang"

View All Tags

· 4 min read
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

Chocolatey: Trình quản lý gói cho Windows

Nếu bạn từng cảm thấy vô cùng vất vả khi cài một ứng dụng hay môi trường nào đó trên Windows, hay từng thấy cách cài mọi thứ trên Ubuntu bằng apt hoặc snap thật dễ dàng và tiện lợi và ước ao có thể làm điều tương tự trên Windows thì choco sinh ra để làm việc này

Chocolatey là một trình quản lý gói cho Windows, tương tự như apt trên Linux hoặc brew trên macOS. Nó cho phép bạn cài đặt, gỡ cài đặt và quản lý các ứng dụng và phần mềm khác một cách dễ dàng và nhanh chóng từ dòng lệnh.

chocolatey

· 4 min read
Phạm Quyết Thắng
Fullstack developer

Node.js là một nền tảng mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web, máy chủ và ứng dụng thời gian thực. Nó được viết bằng JavaScript, ngôn ngữ lập trình được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng web.

NVM là viết tắt của Node.js Version Manager, là một công cụ giúp quản lý nhiều phiên bản Node.js trên cùng một hệ thống. Điều này rất hữu ích nếu bạn cần cài đặt nhiều phiên bản Node.js cho các dự án khác nhau.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách cài đặt Node.js thông qua NVM trên tất cả các môi trường: Windows, Linux và Mac.

nvm-logo-color