Skip to main content

Gió mùa đông bắc thổi về,

· One min read
Nguyễn Đức Huynh

Gió mùa đông bắc thổi về,
Mưa phùn phảng phất, hả hê lòng người
Có người khóc, có người cười
Huynh thì hớn hở, Hiền thì hân hoan
Còn Hương héo hắt chẳng bàn
Hưởng mùi hoa sữa, hóng màn sao kê

Người thì đến đón đưa về
Áo mưa khoác trước, lời thề kề môi
Người thì mắt ướt lệ rơi
Người trong tiên cảnh, người ngồi buồn thiu.

Source